Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiemy jak chronić środowisko.

 • O firmie

4ERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia założycieli spółki – specjalistów w zakresie prawa ochrony środowiska, inżynierii środowiska oraz chemii.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi, bioremediacji, rekultywacji. W ramach naszej działalności oferujemy również przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w celu uzyskania pozwoleń i decyzji środowiskowych oraz prowadzimy formalnoprawną obsługę przedsiębiorstw posiadających odpady.

Współpracujemy z akredytowanym laboratorium w zakresie akredytowanego pobierania próbek oraz wykonywania badań próbek środowiskowych i odpadów.

Zakres naszych usług dostosowany jest do potrzeb i możliwości naszych klientów. Dbamy o ochronę poufnych informacji o Klientach. Zobowiązania wobec naszych klientów realizujemy na najwyższym poziomie. Charakteryzuje nas rzetelność, terminowość oraz działanie zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Zaufali nam

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe reprezentujące różne gałęzie przemysłowe, inwestorzy oraz firmy działające w zakresie ochrony środowiska. Są to polskie oraz zagraniczne podmioty gospodarcze działające na terenie Polski

 • Co oferujemy?

Prowadzimy remediację terenów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, w szczególności metalami ciężkimi oraz substancjami ropopochodnymi:

 • metodą ex-situ tj. prowadzenie prac poza miejscem występowania zanieczyszczenia, która polega na wydobyciu zanieczyszczonego gruntu i dalszym zagospodarowaniu w specjalistycznym i przeznaczonym do tego miejscu, w procesie odzysku.

Firma

 • 4ERT Sp. z o.o.
 • pl. Solny 15, 50-062 Wrocław
 • biuro@4ert.pl
 • +48 604 076 069
 • BDO: 000005066
 • NIP: 8971809889 REGON: 361736744 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000592137.
  Kapitał zakładowy 100 000,00 zł pokryty w całości

Formularz kontaktowy

© 4ERT. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja Agencja 3motion

Zamknij